Bibliografi

Bibliografi i urval:

 

Överträdelsen (Läs mer genom att klicka här.)

 • Roman
 • 222 sidor
 • 2020
 • Marwa förlag
 • ISBN 978-91-984-7719-1 


Elektroakustisk stimulering 

 • Novell
 • 11 sidor
 • 2019
 • Marwa förlag
 • Publicerad i antologin Farliga kretsar. 
 • ISBN 978-91-984-7718-4


Allt som levde på undantag

 • Brev
 • 2 sidor
 • 2016
 • Flaskpost kastad i Vättern. Dedikerad till Folke Dahlberg.

 

Rens

 • Dikter
 • 13 sidor
 • 2011
 • Egenutgivning
 • 30 exemplar
 • Diktobjekt distribuerad som bilaga till tidningen TEXT - Uppsala nr 2, 2011.

 

Grand design

 • Dikter
 • 13 sidor
 • 2010
 • Förlag: Om A är B så C
 • e-bok
 • CC BY-NC-SA 2.5
 • Även tillverkad i en limiterad upplaga av pappersaskar med diktkort.

 

Underströmmar

 • Dikter
 • 25 sidor
 • 2009
 • Förlag: Om A är B så C
 • e-bok
 • CC BY-SA 2.5

 

Äter hanens tubformade huvud

 • Långdikt
 • 19 sidor
 • 2009
 • Förlag: Om A är B så C
 • e-bok
 • CC BY-NC-SA 2.5

 

Bländverk

 • Skräckroman
 • 95 sidor
 • 2004
 • Förlag: Books on demand
 • Ej bearbetad av redaktör och korrekturläsare.
 • ISBN 91-631-4447-6

 

MARKUS ÅBERG

FÖRFATTARE

© All Rights Reserved.